Quan sát Ẩn số, Nắm bắt Cơ hội tác động thị trường bất động sản 2023
Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
39
Số căn:
~ 3000
Quy mô:
14.000 m2
Mật độ xây dựng:
49,7%
Novaland Novaland
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3Số tầng:39
Quy mô:14.000 m2Mật độ xây dựng: 49,7%
Số căn hộ:~ 3000Ngày hoàn thành:Updating
Novaland Novaland
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3
Số tầng:39
Quy mô:14.000 m2
Mật độ xây dựng: 49,7%
Số căn hộ:~ 3000
Ngày hoàn thành:Updating