Bất động sản nổi bật

Kick-Off
Giá: ~ 50tr/m2
 • Số căn hộ: ~ 1.000
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đang mở bán
Giá: 60 - 80tr/m2
 • Số căn hộ: 620
 • Mật độ xây dựng: ~45%
Đang mở bán
Giá: 80-100tr/m2
 • Số căn hộ: 45
 • Mật độ xây dựng: 25.52%
Sắp mở bán
Giá: 5x tr/m2
 • Số căn hộ: ~ 250
 • Mật độ xây dựng: 63%
Đang mở bán
Giá: 100tr/m2
 • Số căn hộ: >3.000
 • Mật độ xây dựng: 29%
Đang mở bán
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ: 500
 • Mật độ xây dựng: 80%
Xem thêm dự án