Trạng thái:
Kick-Off
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
25
Số căn:
~ 1.000
Quy mô:
1,1ha
Mật độ xây dựng:
40%
Hưng Thịnh Hưng Thịnh
Loại: Căn hộ Trạng thái:Kick-Off
Số Block:2Số tầng:25
Quy mô:1,1haMật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:~ 1.000Ngày hoàn thành:Updating
Hưng Thịnh Hưng Thịnh
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Kick-Off
Số Block:2
Số tầng:25
Quy mô:1,1ha
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:~ 1.000
Ngày hoàn thành:Updating