Hiển thị tất cả 4 kết quả

Kick-Off
Giá: ~ 50tr/m2
  • Số căn hộ: ~ 1.000
  • Mật độ xây dựng: 40%
Đang mở bán
Giá: 350 - 415 tr/m2
  • Số căn hộ: ~ 3000
  • Mật độ xây dựng: 49,7%
Đang mở bán
Giá: 100tr/m2
  • Số căn hộ: >3.000
  • Mật độ xây dựng: 29%
Mở bán lại
Giá: Updating
  • Số căn hộ: 865
  • Mật độ xây dựng: ~30%
Chuyên viên tư vấn
  • Chuyên viên tư vấn
  • 091 333 91 93