Hình ảnh Tổng Quan Tháp đôi Prime Thái Nguyên
Prime Thái Nguyên sở hữu vị trí trung tâm đắt giá tại TP Thái Nguyên
Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
26
Số căn:
~ 250
Quy mô:
8.000m2
Mật độ xây dựng:
63%
Công ty TNHH Prime Thái Nguyên Công ty TNHH Prime Thái Nguyên
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:2Số tầng:26
Quy mô:8.000m2Mật độ xây dựng:63%
Số căn hộ:~ 250Ngày hoàn thành:Quý II/2023
Công ty TNHH Prime Thái Nguyên Công ty TNHH Prime Thái Nguyên
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:2
Số tầng:26
Quy mô:8.000m2
Mật độ xây dựng:63%
Số căn hộ:~ 250
Ngày hoàn thành:Quý II/2023