Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
9
Số tầng:
23 - 45
Số căn:
>3.000
Quy mô:
10,8ha
Mật độ xây dựng:
29%
Novaland Novaland
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:9Số tầng:23 - 45
Quy mô: 10,8haMật độ xây dựng:29%
Số căn hộ:>3.000Ngày hoàn thành:Đang câp nhật
Novaland Novaland
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:9
Số tầng:23 - 45
Quy mô: 10,8ha
Mật độ xây dựng:29%
Số căn hộ:>3.000
Ngày hoàn thành:Đang câp nhật