Hiển thị 1–12 của 20 kết quả

Kick-Off
Giá: ~ 50tr/m2
 • Số căn hộ: ~ 1.000
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đang mở bán
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ: 500
 • Mật độ xây dựng: 80%
Đang mở bán
Giá: 25 - 70 tr/m²
 • Số căn hộ: 1500
 • Mật độ xây dựng: 37%
Sắp mở bán
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ: 286
 • Mật độ xây dựng: 80%
Đang mở bán
Giá: 45tr/m2
 • Số căn hộ: 1857
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang mở bán
Giá: 80-100tr/m2
 • Số căn hộ: 45
 • Mật độ xây dựng: 25.52%
Đang mở bán
Giá: 100tr/m2
 • Số căn hộ: 254
 • Mật độ xây dựng: 25,37%
Sắp mở bán
Giá: Updating
 • Số căn hộ: ~ 2.000
 • Mật độ xây dựng: ~ 30%
Sắp mở bán
Giá: 5x tr/m2
 • Số căn hộ: ~ 250
 • Mật độ xây dựng: 63%
Đang dừng bán
Giá: 25tr/m2
 • Số căn hộ: 88
 • Mật độ xây dựng: Updating
Đang mở bán
Giá: 60 - 80tr/m2
 • Số căn hộ: 620
 • Mật độ xây dựng: ~45%
Đang mở bán
Giá: 40 - 80 triệu đồng/m2
 • Số căn hộ: >500
 • Mật độ xây dựng: 32,35%
Chuyên viên tư vấn
 • Chuyên viên tư vấn
 • 091 333 91 93