Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
29
Số căn:
1857
Quy mô:
3,28 ha
Mật độ xây dựng:
30%
Hưng Thịnh Hưng Thịnh
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:4Số tầng:29
Quy mô:3,28 haMật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:1857Ngày hoàn thành:Quý IV/2024
Hưng Thịnh Hưng Thịnh
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:4
Số tầng:29
Quy mô:3,28 ha
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:1857
Ngày hoàn thành:Quý IV/2024