Tổng hợp dữ liệu bản đồ quy hoạch 63 Tỉnh Thành giai đoạn 2021-2030

Bản đồ quy hoạch 63 Tỉnh Thành là bản vẽ chứa thông tin quy hoạch các loại đất tại các quận/huyện do UBND Tỉnh ban hành tại Việt Nam đầy đủ nhất và miễn phí 100% bao gồm Bản đồ hành chính, bản đồ quy hoạch giao thông, bản đồ QH đô thị, bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ phân lô dự án dân cư, ….

Chia sẻ

Ban do Viet Nam

Thống kê các ký hiệu trên bản đồ

ONT

Đất ở tại nông thôn

ODT

Đất ở tại đô thị

LUC

Đất chuyên trồng lúa nước

LUK

Đất trồng lúa nước còn lại

LUN

Đất trồng lúa nương

BHK

Đất bằng trồng cây hàng năm khác

NHK

Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác

CLN

Đất trồng cây lâu năm

RSX

Đất rừng sản xuất

RPH

Đất rừng phòng hộ

RDD

Đất rừng đặc dụng

NTS

Đất nuôi trồng thủy sản

LMU

Đất làm muối

NKH

Đất nông nghiệp khác

TSC

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

DTS

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DVH

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DYT

Đất xây dựng cơ sở y tế

DGD

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

DTT

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

DKH

Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ

DXH

Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

DNG

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DSK

Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác

CQP

Đất quốc phòng

CAN

Đất an ninh

SKK

Đất khu công nghiệp

SKN

Đất cụm công nghiệp

SKT

Đất khu chế xuất

TMD

Đất thương mại, dịch vụ

SKC

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKS

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKX

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

DGT

Đất giao thông

DTL

Đất thủy lợi

DDT

Đất có di tích lịch sử – văn hóa

DDL

Đất có danh lam thắng cảnh

DSH

Đất sinh hoạt cộng đồng

DKV

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DNL

Đất công trình năng lượng

DBV

Đất công trình bưu chính, viễn thông

DCH

Đất chợ

DRA

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DCK

Đất công trình công cộng khác

TON

Đất cơ sở tôn giáo

TIN

Đất cơ sở tín ngưỡng

NTD

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

SON

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

MNC

Đất có mặt nước chuyên dùng

PNK

Đất phi nông nghiệp khác

BCS

Đất bằng chưa sử dụng

DCS

Đất đồi núi chưa sử dụng

NCS

Núi đá không có rừng cây

Nội dung bản đồ quy hoạch 63 Tỉnh Thành cập nhật giai đoạn từ năm 2021 – 2030

Tài liệu có thể có bản quyền, do đó mình chỉ chia sẻ với mục đích giúp mọi người sử dụng tra cứu thông tin với cá nhân cần thiết trong công việc, hoàn toàn không có mục đích thương mại hay vụ lợi. Vì vậy mong mọi người sử dụng tôn trọng quyền của các bên sở hữu.

Tài liệu gồm 200 file pdf, dữ liệu lớn nên cần phải tải và xem trên máy tính sẽ tốt hơn.

Link tài liệu tải: Tại đây

Chuyên viên tư vấn
  • Chuyên viên tư vấn
  • 091 333 91 93