Phân biệt đất sổ đỏ lâu dài và đất sở hữu 50 năm, sau 50 năm có được gia hạn không?

Rất nhiều nhà đầu tư và nhân viên tư vấn chưa hiểu đúng về bản chất của đất sổ đỏ lâu dài và sổ hồng 50 năm, và với đất có thời gian sở hữu như 50 năm, 70 năm sau đó có được gia hạn không? thông tin sẽ được thongtinbds chia sẻ tại bài viết dưới đây!

Chia sẻ

Sổ hồng 50 năm/ đất sở hữu 50 năm là gì?

Theo quy định tại luật đất đai Việt Nam hiện hành, sổ hồng sở hữu 50 năm hay 30 năm phụ thuộc vào thời hạn sử dụng đất mà chủ đầu tư dự án được Nhà nước cho phép.

Sổ hồng 50 năm/ đất sở hữu 50 năm
Sổ hồng 50 năm/ đất sở hữu 50 năm

Sau niên hạn đó, chủ đầu tư hoặc người sở hữu tài sản trên đất tại vị trí đó có quyền gia hạn thời gian sử dụng đất tiếp bằng cách đóng thuế phí theo mức áp dụng tại thời điểm đó trong trường hợp khu đất đó không được nhà nước chuyển đổi mục đích sử dụng như: chuyển sang đất quốc phòng, đất giáo dục,…

Trong trường hợp, một khu đất được nhà nước chuyển đổi mục đích sử dụng, những người sở hữu sổ hồng 50 năm cho những khu đất và tài sản trên đất tại khu vực đó sẽ không được hưởng các quyền lợi về đền bù giải tỏa mặt bằng.

Đứng từ phía chủ đầu tư dự án, trong trường hợp dự án chỉ được cấp sổ hồng 50 năm, chủ đầu tư phải có nghĩa vụ công khai các hồ sơ pháp lý liên quan và số nắm sở hữu còn lại với người mua.

Đất sổ hồng/ sổ đỏ lâu dài là gì?

Sổ hồng sở hữu lâu dài hiểu một cách đơn giản là những người được cấp quyền sử dụng đất và những tài sản gắn liền trên đất cho đến khi nhà nước có yêu cầu thu hồi và sẽ không có thời hạn cụ thể nào

Khi các tài sản gắn liền trên đất tại khu vực đó đã cũ, không đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn an toàn của Nhà nước sẽ được yêu cầu xây mới cho mục đích tái định cư tại chỗ hoặc ở một vị trí khác

Hoặc khi Nhà nước muốn thu hồi đất để chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở những khu vực này, người dân sẽ được hưởng những quyền lợi đền bù thích hợp mà không căn cứ vào thời hạn sử dụng đất

Sổ hồng lâu dài và đất sở hữu 50 năm khác nhau như thế nào!

Sổ hồng lâu dài và sổ hồng 50 năm sẽ có sự khác nhau về thời hạn sử dụng đất và các chính sách tương ứng đi theo.

Đối với những khu đất nằm trong khu vực được Nhà nước quy hoạch theo hình thức đất sở hữu lâu dài thì người dân sở hữu khu đất và tài sản gắn liền trên đất trong khu vực đó mới được cấp sổ hồng sở hữu lâu dài.

Sổ hồng lâu dài và đất sở hữu 50 năm khác nhau như thế nào!
Sổ hồng lâu dài và đất sở hữu 50 năm khác nhau như thế nào!

Tương ứng, đối với những khu vực được Nhà nước, chính quyền địa phương cấp cho quyền sử dụng đất thời hạn nhất định thường là sổ hồng sở hữu 50 năm (một số trường hợp là 30 năm) thì người dân sở hữu đất tại khu vực đó chỉ được cấp sổ hồng sở hữu với thờii gian tương ứng

Và hiện theo pháp luật đất đai Việt Nam, không tồn tại loại số hồng vĩnh viễn mà chỉ có sổ hồng lâu dài

Đất sở hữu 50 năm, sau thời gian sử dụng có bị thu hồi hay được xử lý thế nào?

Đất 50 năm được hiểu là loại đất có thời hạn sử dụng 50 năm (được ghi trong Sổ đỏ, Sổ hồng). Căn cứ Điều 126 Luật Đất đai 2013, một số loại đất có thời hạn 50 năm và cách xử lý khi hết thời hạn sử dụng như sau: Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp gồm: Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối; Đất trồng cây lâu năm; Đất rừng sản xuất; Giao nhiều loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối; Đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng. Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp là 50 năm, sau 50 năm, nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn là 50 năm.

Thứ 2 là hộ gia đình, cá nhân thuê đất nông nghiệp có thời hạn sử dụng không quá 50 năm, khi hết thời hạn thuê đất, nếu có nhu cầu thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê.

Thứ 3, tổ chức được giao đất, thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao đất, thuê đất để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Tổ chức được giao đất, thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất, thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam sẽ được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm. Nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá 50 năm.

Đối với thửa đất sử dụng cho nhiều mục đích, thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn của loại đất sử dụng vào mục đích chính.

Như vậy, đất có thời hạn sử dụng 50 năm khi hết thời hạn sử dụng nếu có nhu cầu sử dụng thì được tiếp tục sử dụng và sẽ không bị thu hồi.

Chuyên viên tư vấn
  • Chuyên viên tư vấn
  • 091 333 91 93