Đầu tư bất động sản cần các loại vốn nào?

Đầu tư Bất động sản cần có vốn. Vốn là gì? Vốn là công cụ được dùng để kiếm tiền. Có 8 loại vốn: Kiến thức ngành (đầu tư BĐS); kinh nghiệm, thông tin, mối quan hệ, đội nhóm, hệ thống , uy tín và tài chính.

Chia sẻ

Đầu tư bất động sản cần các loại vốn nào?

Đầu tư bất động sản cần các loại vốn nào?

1/ Kiến thức ngành bất động sản:

Có hiểu biết nhất định về cách thức đầu tư BĐS và thị trường BĐS, tức làm sao để mua một bđs sinh lợi nhuận cao, khi nào vào ra thị trường, vào khu vực nào, lên chiến lược đầu tư BĐS phù hợp với nguồn vốn tài chính hiện có của bạn, mua BĐS có pháp lý hoàn chỉnh như thế nào để tránh rủi ro lỗ vốn thậm chí mất trắng.

2/ Kinh nghiệm:

Kinh nghiệm không có nghĩa là bạn đầu tư BĐS được bao lâu, nhưng có nghĩa bạn đã tham gia thực hiện bao nhiêu giao dịch BĐS cho đến nay. Đó là bài học không trường lớp nào có thể dạy bạn.

3/ Thông tin:

Cần biết khi nào BĐS nơi bạn đầu tư sẽ có biến động về hạ tầng đô thị như xây cầu, hầm chui, mở đường, mở rộng đường, trải nhựa đường, hình thành siêu dự án, hủy bỏ quy hoạch treo, nâng bậc đơn vị hành chính ( xã lên phường, huyện lên quận, đô thị loại 2 lên loại 1), thành phố trực thuộc tỉnh lên thành trực thuộc trung ương), các định hướng chính sách mới liên quan,…

4/ Mối quan hệ:

Có nghĩa là ai sẽ cung cấp “vốn thông tin vàng” cho bạn, ai sẽ hỗ trợ tài chính cho dự án của bạn. Tất cả những người ấy là những mối quan hệ mà bạn cần tạo lập.

5/ Đội nhóm:

Bạn phải có một số người cùng làm việc với bạn: mỗi người một thế mạnh cộng gộp lại tạo nên sức mạnh tổng hợp xúc tiến sự bền vững cho định hướng, con đường đầu tư của bạn.

6/ Hệ thống:

Bạn nên có cty chuyên danh về bđs, tức bạn phải có tên tuổi và cơ sở niềm tin. Bằng danh nghĩa công ty dù nhỏ, bạn sẽ có uy tín hơn và có cơ sở để được ngân hàng hỗ trợ mạnh, dễ gọi vốn hơn từ các nhà đầu tư khác, dễ tạo lập những mối quan hệ với những cty có thương hiệu.

7/ Uy tín:

Xây dựng uy tín bản thân và thương hiệu cho cty của mình. Việc này sẽ thuận lợi trong làm việc với ngân hàng hoặc đối tác.

8/ Tài chính:

Có nghĩa là vốn tự có của bản thân. Thông thường, ko ai dù giàu có đến đâu có đủ vốn để kinh doanh. Thông thường sẽ dùng đòn bẫy tài chính, tức vay ngân hàng, các nhà đâu tư khác. Ngay cả có đủ tiền đầu tư. Họ vẫn vay.

Sưu tầm.

Chuyên viên tư vấn
  • Chuyên viên tư vấn
  • 091 333 91 93