Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
18
Số tầng:
17
Số căn:
605
Quy mô:
21,318 ha
Mật độ xây dựng:
45%
TNR TNR
Loại: Đất nền Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:18Số tầng:17
Quy mô:21,318 haMật độ xây dựng:45%
Số căn hộ:605Ngày hoàn thành:2023
TNR TNR
Loại: Đất nền
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:18
Số tầng:17
Quy mô:21,318 ha
Mật độ xây dựng:45%
Số căn hộ:605
Ngày hoàn thành:2023