Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Updating
Số tầng:
4
Số căn:
620
Quy mô:
18,8ha
Mật độ xây dựng:
~45%
Tấn Đức Tấn Đức
Loại: Shop house Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:UpdatingSố tầng:4
Quy mô:18,8haMật độ xây dựng:~45%
Số căn hộ:620Ngày hoàn thành:Updating
Tấn Đức Tấn Đức
Loại: Shop house
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:Updating
Số tầng:4
Quy mô:18,8ha
Mật độ xây dựng:~45%
Số căn hộ:620
Ngày hoàn thành:Updating